Chci se stát malým hokejistou

Otec

Matka

Jakožto zákonný zástupce souhlasím s tím, aby se náš syn/dcera stal/a členem HC Rakovník, z. s., dále prohlašuji, že znám stanovy klubu, jeho vnitřní směrnice a provozní řád zimního stadionu a nebudu zasahovat do metodiky tréninků a budu se řídit pokyny trenérů a funkcionářů sportovního klubu. Své náměty a připomínky mohu předkládat výboru HC Rakovník, z. s.
Jakožto zákonný zástupce souhlasím s tím, aby klub HC Rakovník, z. s. zpracoval a evidoval jako Správce osobních údajů osobní údaje, fotografie, videa a zvukové záznamy našeho syna/dcery pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace) dle Textu souhlasu se zpracováním osobních údajů.