.....

Dle nařízení Vlády České republiky je zimní stadion

uzavřen.

 

Napsáno dne: 09. 10/2020

. covid

Shrnutí omezení v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, s účinností ode dne 5. 10. 2020:

Vláda zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou sportovních akcí v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, včetně příprav sportovců (max. 130 osob). Povinnost dodržovat vládní nařízení ve smyslu kontroly maximálního počtu osob na sportovištích má pořadatel akce, nikoli Zimní stadion Rakovník, který je pouze poskytovatelem prostor.

  • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
  • Zákaz vstupu diváků a všech osob na ochozy a tribuny, vyjma osob zabezpečujících organizační a technické zázemí, a to v počtu nepřevyšujícím 130 osob.
  • Všichni návštěvníci zimního stadionu mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a tu jsou povinni mít nasazenou po celou dobu i v případě konání zápasů či turnajů.
  • Sportovci mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, tu mohou posléze ponechat v kabině a do haly pokračovat bez ní. Při volném pohybu po budově musí mít opět ochranu úst a nosu nasazenou.
  • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, u vstupu si vydezinfikovat ruce a používat ochranné pomůcky, kde je nařízeno.
  • Všichni návštěvníci budovy zimního stadionu jsou povinni dodržovat odstup min. 2 m od ostatních a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.
  • V případě neuposlechnutí může zaměstnanec Zimního stadionu Rakovník návštěvníka vykázat!
Napsáno dne: 06. 10/2020

..

UPOZORNĚNÍ

Na základě zhoršujícího se epidemiologického vývoje onemocnění Covid-19 žádáme hráče, rodiče a ostatní návštěvníky o dodržování veškerých protiepidemiologických opatřeních.

 

Dále žádáme o dodržování:

- zákazu vstupu rodičů a dalších osob na střídačky a do prostoru střídaček

- zákazu vstupu rodičů a dalších osob do prostoru šaten hráčů

- omezení pohybu a pobytu rodičů a ostatních osob v prostorách zimního stadionu

- provádění důsledné dezinfekce rukou

- udržování dostatečné vzdálenosti na tribuně

- všichni návštěvníci mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochrannou úst a nosu

Platnost od 10.9.2020.

 

Napsáno dne: 09. 09/2020

Poděkování za spolupráci

Rakovnik
Kraj

Termíny nejbližších utkání

Termíny veřejného bruslení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Plakát
dokud není nový plakát nezobrazovat