Soupiska

1) změnu nebo její doplnění může provést vedoucí mužstva a to písemně po odehraném 7 a 14 .kole.

2) soupiska obsahuje seznam hráčů, datum narození , označení kapitána, brankáře a vedoucího mužstva. Telefonního spojení minimálně na vedoucího a kapitána mužstva. ( kalamita )

Nebude-li mít družstvo na soupisce brankáře nemůže se soutěže zúčastnit.
Pro obě skupiny platí, že hráč může v soutěži nastoupit pouze za jedno družstvo (nevztahuje se na brankáře napsané ve vývěsce). Při porušení tohoto pravidla platí kontumace všech zápasů dosud odehraných.

3) počet sad a barvy dresů (mužstvo nastupuje v jednotných dresech s čitelnými čísly – při porušení nebude hráč vpuštěn na ledovou plochu)

4) turnaje BNB – CUP se nesmí účastnit tito hráči:

 • hráč, který je registrován v oddíle který hraje vyšší než okresní soutěž, nesmí být uveden ani v zápise o utkání
 • hráč, který hraje vyšší soutěž než okresní
 • hráči, kteří hrají v regionálních – krajských soutěžích a výše a hráči působící v zahraničí, tzn. že ani nesmí být uvedeni v zápise o utkání, totéž platí pro juniorské hráče

5) je-li hráč uveden na soupisce družstva, které hraje BNB  CUP, nesmí během rozehraného turnaje nastoupit za žádné družstvo ve vyšší soutěži než je okresní soutěž

Při porušení odstavců 4 a 5 budou mužstvu zpětně zkontumovány všechny zápasy.

Při porušení odstavců 4 a 5 budou utkání kontumována a body odebrány i v případě nepodá-li poškozené družstvo protest, ale vedení turnaje tuto skutečnost zjistí (rozhodčí potvrdí).

6) soutěže se smí zúčastnit hráč starší 18-ti let, všichni hráči se zúčastňují turnaje na vlastní nebezpečí.

 

Ve VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (dlouhodobé zranění, nemoc ) je možnost využít brankáře napsaného na soupisce brankářů uvedených ve vývěsce.

 

SOUPISKY POŠLOU VŠECHNY TÝMY DO 20.9.2021 na  e-mail: bnbrakovnik@seznam.cz

 

Kontumace zápasu:

1) mužstva jsou povinna zápas dohrát (předčasný odchod mužstva z ledové plochy znamená pro soupeře kontumační vítězství)

2) nezahájení hry na výzvu rozhodčího při absenci brankáře (okamžitá kontumace)

3) kontumaci zápasu může provést vedení soutěže kdykoliv po zjištění porušení pravidel na základě potvrzení rozhodčího.

 

Vedoucí týmu nebo jeho kapitán po dohodě s rozhodčím nejpozději do 10 minut po regulérním ukončení zápasu při následujících zjištěních:

 • nastoupení hráče neuvedeného na soupisce
 • nastoupení hráče ze soupisky jiného mužstva
 • účast hráče hrajícího v regionální a vyšší soutěži
 • účast hráče hrajícího v zahraničí
 • účast hráče mladšího 18-ti let

Pokud před začátkem zápasu upozorní kapitán nebo vedoucí mužstva rozhodčí, že v soupeřově mužstvu nastupuje hráč neuvedený na soupisce tohoto mužstva a tento hráč nerespektuje upozornění rozhodčího, že nesmí nastoupit , bude tomuto mužstvu nejen zkontumován zápas, ale toto mužstvo zaplatí veškeré finanční náklady na tento zápas (tj. ledová plocha včetně šaten a sprch, rozhodčí a časoměřič).

 

Vyloučení hráče:       při vyloučení do konce utkání pro tohoto hráče znamená automaticky stop:

 

2 zápasy

 • hrubost, oplácení ( hráč napadne soupeře ranami pěstí – dostává stop na 5 zápasů, napadený hráč se brání a oplatí ránu pěstí, dostává 2 zápasy stop )

 

7 zápasů

 • slovní napadení rozhodčího
 • hrubost údery pěstí ( vzájemná bitka oba hráči se bijí pěstmi , nelze určit viníka)

 

10 zápasů

 • naskočení na soupeře rozjetí, následné vražení na hrazení, tzv. strom lokty, ruce nahoře

 

15 zápasů

 • kopnutí bruslí
 • vražení zezadu na hrazení, vražení zezadu na volné ploše
 • faul kolenem
 • hrubé napadení protihráče, sekání, kroček, píchání hokejkou
 •  zákrok vedený na hlavu , nebo do oblasti krku

 

20 zápasů

 • každý zákrok při kterém dojde ke zranění protihráče (nedohraje utkání)
 • plivnutí na soupeře –( nesportovní chování )

 

Vyloučení hráče ze soutěže

 • inzultace a zvlášť hrubé napadení rozhodčího
 • utkání je okamžitě ukončeno a kontumováno v neprospěch mužstva provinivšího se hráče 0:5, trest se počítá i do následujících ročníků turnaje

 

Prominutí či zmírnění trestu nelze.                                                                                                                 

Všechny tresty se převádí do následujícího ročníku turnaje.

 

Vedoucí družstva, nebo kapitán je povinen po utkání nahlásit rozhodčímu jméno vyloučeného hráče.

 

Zapisování do výsledkové listiny:

1) výsledek utkání zapisuje rozhodčí ihned po skončení utkání

2) rozhodčí vede evidenci o vyloučených hráčích a zapisuje je do vývěsky ihned po utkání

 

 

Startovné:

po vzájemné dohodě všech vedoucích mužstev je stanoveno startovné ve výši 500,-Kč

 

 

 

Při reklamaci ledové plochy se hráči obrátí na ledaře (před začátkem utkání !!!!)

 

 

Závadu jakéhokoliv charakteru (ledová plocha , světla, sprchy) je nutné zapsat v recepci do knihy závad. (podepíšou oba zástupci týmů)

 

 

Na základě zápisu bude reklamaci řešit následně vedení soutěže s vedením ZS v Rakovníku.

Poděkování za spolupráci