Pravidla BNB Cup

Pravidla – lední hokej BNB – CUP 2021/2022

Průběh soutěže:

Turnaj se hraje dle platných pravidel ČSLH, z nových změn pravidel pro období 2018-2019 bylo vyjmuto pravidlo č.88 „Střídání hráčů během hry“. Turnaje se zúčastní 18 týmů  rozdělených dle výkonnosti do dvou skupin. Mužstva v první skupině  hrají spolu tříkolově, ve druhé  každý s každým 2x a následně nástavbu.

Vítěz druhé skupiny automaticky postupuje do skupiny první. Postup nelze přenechat jinému družstvu. Odmítne-li družstvo postoupit s prvního místa, znamená to pro toto družstvo vyloučení ze soutěže, pro hráče uvedené na soupisce tohoto družstva to znamená zákaz nastoupit v soutěži po dobu 5ti let za jakékoliv družstvo.

 

VEDOUCÍ TÝMŮ SEZNÁMÍ VŠECHNY SVÉ HRÁČE S PRAVIDLY TURNAJE.

Odložení zápasu :    

Změnu termínu utkání  není možná. Výjimkou je kalamita.

Nenastoupí-li družstvo k utkání, musí zaplatit pokutu 500,-Kč, a to nejpozději před řádným začátkem následujícího utkání rozhodčímu tohoto utkání, neučiní-li tak, bude družstvo vyloučeno ze soutěže .Dále je utkání ke kterému družstvo nenastoupilo kontumováno 0:5 v jeho neprospěch.

Kalamita  :

Vedoucí mužstev jsou povinni minimálně tři hodiny před začátkem zápasu telefonicky informovat vedoucího soutěže na tel: 603 871 718 nebo 604 982 186.  Vedoucí soutěže informuje druhý tým, rozhodčí a vedoucího ZS v Rakovníku. Při nedodržení časového limitu tří hodin do začátku zápasu a následně nesehraného utkání bude mužstvu zápas kontumován.

Upozornění :

Vhazuje se vždy na 9-ti vyznačených bodech. Družstvo, které vyhodí puk na zakázané uvolnění nesmí v přerušené hře způsobené zakázaným uvolněním střídat. Od momentu kdy opustí puk hůl hráče

  • není povoleno střídat , první porušení tohoto pravidla následuje vrácení
  • hráčů zpět, při jakémkoliv dalším pokusu střídat je udělen MT.

Vyhodí-li hráč puk na zakázané uvolnění a ten projde na straně u střídaček shlukem hráčů kteří střídají v ochranném pásmu 1,5m x 12m, jdou na led nebo z ledu, nikdo se puku nedotkne, zakázané uvolnění se nepíská.

Při střídání hráčů v přerušené hře rozhodčí zvedne ruku, obě družstva můžou střídat, dáli rozhodčí ruku dolu po 5 vteřinách, není dovoleno střídat, za první porušení tohoto pravidla, vysloví rozhodčí slovní napomenutí provinivšímu se družstvu, za každé další porušení tohoto pravidla bude provinivšímu se družstvu udělen MT 2min.

Ochranné pásmo pro střídající hráče je 1,5metru od hrazení, jeli střídající hráč z ledu dál než 1,5 metru od hrazení a na led vstoupí hráč ze střídačky bude tomuto hráči udělen MT 2min. za příliš mnoho hráčů na ledě.

Hraje-li družstvo v oslabení a je signalizován další trest pro oslabené družstvo, je ponechána výhoda , družstvo které má výhodu vstřelí branku,  hráči který sedí na trestné lavici trest končí , vrací se do hry,  signalizovaný trest  při kterém byla ponechána výhoda se uloží, potrestaný hráč jde na trestnou lavici.

Za vyhození puku s obranné třetiny mimo hrací plochu bez teče protihráče, hrazení ,nebo ochranného skla, se udělí MT 2min,( nepočítá se střídačka, světla a strop)

Minimální počet hráčů nutný pro zahájení hry je 5 + 1, nemusí být brankář. Není-li po 5 minutovém rozbruslení některé družstvo v min. počtu hráčů, utkání nebude zahájeno a kontumuje se v jeho neprospěch.

Hráč, který ztratí helmu musí okamžitě vystřídat, neučiní-li tak je mu udělen MT-2min.

Oddechový čas  nelze v soutěži použít.

První kolo začíná  –  4. října 2021

Soutěž řídí a vzniklé problémy řeší p.BROUM a p.LÉDL.

 

Povinná výstroj:

helma, rukavice, chrániče, kalhoty, chrániče holení, loktů a ramen-vesta (účast na ledě bez této výstroje není možná). Porušením tohoto pravidla následuje 5+OK pro tohoto hráče. Dresy jedné barvy s čísly. Brankář může mít dres jiné barvy, ne shodné s barvou dresů soupeře.

Hráč nesmí nastoupit k utkání v jiné barvě dresu, nebo bez čísla, pokud se tak stane bude přerušena hra, udělen MT pro hráčskou lavici provinivšímu se mužstvu, hráč musí opustit hrací plochu za opakované porušení tohoto pravidla bude hráč vyloučen do konce utkání 5+OK.

 

 

Čekací doba:

povolené rozbruslení 5 minut od stanoveného začátku zápasu, pokud se některému mužstvu nedostaví brankář nastupuje za něho hráč a to okamžitě, pokud dojde ke zdržení zahájení utkání z důvodu nepřítomnosti brankáře déle než povolených 5 minut na rozbruslení, bude provinivší se družstvo potrestáno vyloučením jednoho hráče na 5 minut a to okamžitě. Odmítne-li mužstvo, které nemá brankáře zahájit na výzvu rozhodčího hru i po té, co mu byl uložen 5 minutový trest bude výsledek utkání kontumován v jeho neprospěch.

 

Barva dresů:

Domácí tým zajistí výměnu dresů, pokud má soupeř stejnou barvu. V případě porušení tohoto bodu rozhodčí utkání nezahájí a domácí tým prohraje zápas kontumačně.

 

Družstvo, kterému bude utkání kontumováno v jeho neprospěch, hradí: 100% částky za ledovou plochu, 100% časomíru a 100% rozhodčí.

 

Časomíra:                  

hraje se 3×15 min. čistého času (mezi třetinami nejsou přestávky, mužstva si vymění strany a hra je okamžitě zahájena vhazováním ve středu hrací plochy) není povoleno odjetí brankáře ke střídačce, trestá se MT.

                                    (časomíra měří výši trestu ===== 2 minuty čistého času.)

 

Oba týmy zajistí:       

zaplacení rozhodčího a časoměřiče před utkáním.

(nebude-li zaplaceno. do 10 minut po stanoveném čase zahájení utkání, utkání bude zahájeno, provinilé mužstvo zaplatí kompletně rozhodčího včetně časoměřiče, proviní-li se obě mužstva zaplatí každé pokutu 200,-Kč rozhodčímu ihned po zápase) – pokuty budou použity na koupi rozlišovacích dresů.

 

  • zaplacení 75 minut hrací doby včetně dvou šaten, sprch a časomíry ve celkové částce 2700 Kč včetně DPH – platí se napůl.

 

O počtu rozhodčích, jestli jeden nebo dva, nerozhodují družstva ale rozhodčí.

 

Rozhodčí:  jeden – odměna = 500 Kč(pro domácí)  700 Kč (pro dojíždějící)– platí se napůl

dva – odměna  === 800 Kč – platí se napůl

Časomíra:        pro obě skupiny ===200 Kč – platí se napůl

 

Vedoucí rozhodčích p. Lédl  zajistí náhradního rozhodčího pokud se nedostaví delegovaný.

Poděkování za spolupráci