Pravidla BNB Cup

Pravidla lední hokej BNB – CUP 2023/2024

 

 

Průběh soutěže:        Turnaj se hraje dle platných pravidel ČSLH, z nových změn pravidel pro období 2018-2019 bylo vyjmuto pravidlo č.88 „Střídání hráčů během hry“. Turnaje se zúčastní 18 týmů  rozdělených dle výkonnosti do dvou skupin. Mužstva v první skupině  hrají spolu tříkolově, ve druhé  každý s každým 2x a následně nástavbu.

Vítěz druhé skupiny automaticky postupuje do skupiny první. Postup nelze přenechat jinému družstvu. Odmítne-li družstvo postoupit s prvního místa, znamená to pro toto družstvo vyloučení ze soutěže, pro hráče uvedené na soupisce tohoto družstva to znamená zákaz nastoupit v soutěži po dobu 5ti let za jakékoliv družstvo.

 

VEDOUCÍ TÝMŮ SEZNÁMÍ VŠECHNY SVÉ HRÁČE S PRAVIDLY TURNAJE.

 

Odložení zápasu :     Změnu termínu utkání  není možná. Vyjímkou je kalamita.

Nenastoupíli družstvo k utkání, musí zaplatit pokutu 500,-Kč, a to nejpozději před řádným začátkem následujícího utkání rozhodčímu tohoto utkání, neučiníli tak, bude družstvo vyloučeno ze soutěže .Dále je utkání ke kterému družstvo nenastoupilo kontumováno 0:5 v jeho neprospěch.

Kalamita  :                Vedoucí mužstev jsou povinni minimálně tři hodiny před začátkem zápasu telefonicky informovat vedoucího soutěže na tel: 603 871 718 nebo 602 173 625.  Vedoucí soutěže informuje druhý tým, rozhodčí a vedoucího ZS v Rakovníku. Při nedodržení časového limitu tří hodin do začátku zápasu a následně nesehraného utkání bude mužstvu zápas kontumován.

 

Upozornění :            Vhazuje se vždy na 9-ti vyznačených bodech. Družstvo, které vyhodí puk na zakázané uvolnění nesmí v přerušené hře způsobené zakázaným uvolněním střídat. Od momentu kdy opustí puk hůl hráče

                                   není povoleno střídat , první porušení tohoto pravidla následuje vrácení

hráčů zpět, při jakémkoliv dalším pokusu střídat je udělen MT.

                                    Vyhodí-li hráč puk na zakázané uvolnění a ten projde na straně u střídaček shlukem hráčů kteří střídají v ochranném pásmu 1,5m x 12m, jdou na led nebo z ledu, nikdo se puku nedotkne, zakázané uvolnění se nepíská.

Při střídání hráčů v přerušené hře rozhodčí zvedne ruku, obě družstva můžou střídat, dáli rozhodčí ruku dolu po 5 vteřinách, není dovoleno střídat, za první porušení tohoto pravidla, vysloví rozhodčí slovní napomenutí provinivšímu se družstvu, za každé další porušení tohoto pravidla bude provinivšímu se družstvu udělen MT 2min.

 

Ochranné pásmo pro střídající hráče je 1,5metru od hrazení, jeli střídající hráč z ledu dál než 1,5 metru od hrazení a na led vstoupí hráč ze střídačky bude tomuto hráči udělen MT 2min. za příliš mnoho hráčů na ledě.

Hraje-li družstvo v oslabení a je signalizován další trest pro oslabené družstvo, je ponechána výhoda , družstvo které má výhodu vstřelí branku,  hráči který sedí na trestné lavici trest končí , vrací se do hry,  signalizovaný trest  při kterém byla ponechána výhoda se uloží, potrestaný hráč jde na trestnou lavici.

 

Za vyhození puku s obranné třetiny mimo hrací plochu bez teče protihráče, hrazení ,nebo ochranného skla, se udělí MT 2min,( nepočítá se střídačka, světla a strop)

Minimální počet hráčů nutný pro zahájení hry je 5 + 1, nemusí být brankář. Není-li po 5 minutovém rozbruslení některé družstvo v min. počtu hráčů, utkání nebude zahájeno a  kontumuje se v jeho neprospěch.

Hráč, který ztratí helmu musí okamžitě vystřídat , neučiníli tak je mu udělen MT-2min.

Oddechový čas  nelze v soutěži použít.

 

První kolo začíná  –  2. října 2023

 

Soutěž řídí a vzniklé problémy řeší p.BROUM a p.DOUBEK.

 

Povinná výstroj:        helma, rukavice, chrániče, kalhoty, chrániče holení, loktů a ramen-vesta (účast na ledě bez této výstroje není možná). Porušením tohoto pravidla následuje 5+OK pro tohoto hráče. Dresy jedné barvy s čísly. Brankář může mít dres jiné barvy, ne shodné s barvou dresů soupeře.

Hráč nesmí nastoupit k utkání v jiné barvě dresu, nebo bez čísla, pokud se tak stane bude přerušena hra, udělen MT pro hráčskou lavici provinivšímu se mužstvu, hráč musí opustit hrací plochu za opakované porušení tohoto pravidla bude hráč vyloučen do konce utkání 5+OK.

 

 

Čekací doba:             povolené rozbruslení 5 minut od stanoveného začátku zápasu, pokud se některému mužstvu nedostaví brankář nastupuje za něho hráč a to okamžitě, pokud dojde ke zdržení zahájení utkání z důvodu nepřítomnosti brankáře déle než povolených 5 minut na rozbruslení, bude provinivší se družstvo potrestáno vyloučením jednoho hráče na 5 minut a to okamžitě. Odmítne-li mužstvo, které nemá brankáře zahájit na výzvu rozhodčího hru i po té, co mu byl uložen 5 minutový trest bude výsledek utkání kontumován v jeho neprospěch.

 

Barva dresů:             Domácí tým zajistí výměnu dresů, pokud má soupeř stejnou barvu. V případě porušení tohoto bodu rozhodčí utkání nezahájí a domácí tým prohraje zápas kontumačně.

 

Družstvo, kterému bude utkání kontumováno v jeho neprospěch, hradí: 100% částky za ledovou plochu, 100% časomíru a 100% rozhodčí.

 

Časomíra:                  hraje se 3×15 min. čistého času (mezi třetinami nejsou přestávky, mužstva si vymění strany a hra je okamžitě zahájena vhazováním ve středu hrací plochy) není povoleno odjetí brankáře ke střídačce, trestá se MT.

                                    (časomíra měří výši trestu ===== 2 minuty čistého času.)

 

Oba týmy zajistí:       zaplacení rozhodčího a časoměřiče před utkáním.

                                    (nebude-li zaplaceno. do 10 minut po stanoveném čase zahájení utkání, utkání bude zahájeno, provinilé mužstvo zaplatí kompletně rozhodčího včetně časoměřiče, proviní-li se obě mužstva zaplatí každé pokutu 200,-Kč rozhodčímu ihned po zápase) – pokuty budou použity na koupi rozlišovacích dresů.

 

  • zaplacení 75 minut hrací doby včetně dvou šaten, sprch a časomíry ve celkové částce 3600 Kč včetně DPH – platí se napůl.

 

 

 

O počtu rozhodčích, jestli jeden nebo dva, nerozhodují družstva ale rozhodčí.

 

Rozhodčí:  jeden – odměna = 700 Kč(pro domácí)  900 Kč (pro dojíždějící)– platí se napůl

dva – odměna  === 1000 Kč – platí se napůl

 

Časomíra:        pro obě skupiny ===200 Kč – platí se napůl

 

 

Vedoucí rozhodčích p. Doubek  zajistí náhradního rozhodčího pokud se nedostaví delegovaný.

 

 

Soupiska:   1) změnu nebo její doplnění může provést vedoucí mužstva a to písemně po odehraném 7 a 14 .kole.

 

2) soupiska obsahuje seznam hráčů, datum narození , označení kapitána, brankáře a vedoucího mužstva. Telefonního spojení minimálně na vedoucího a kapitána mužstva. ( kalamita )

Nebude-li mít družstvo na soupisce brankáře nemůže se soutěže zúčastnit.

Pro obě skupiny platí, že hráč může v soutěži nastoupit pouze za jedno

družstvo (nevztahuje se na brankáře napsané ve vývěsce )

Při porušení tohoto pravidla platí kontumace všech zápasů dosud odehraných.

 

3) počet sad a barvy dresů (mužstvo nastupuje v jednotných dresech 

               s čitelnými čísly – při porušení nebude hráč vpuštěn na ledovou plochu)

 

 

  • turnaje BNB – CUP se nesmí účastnit tito hráči:

 

 

 

  • hráč, který je registrován v oddíle který hraje vyšší než okresní soutěž, nesmí být uveden ani v zápise o utkání
  • hráč, který hraje vyšší soutěž než okresní
  • hráči, kteří hrají v regionálních – krajských soutěžích a výše a hráči působící v zahraničí, tzn. že ani nesmí být uvedeni v zápise o utkání, totéž platí pro juniorské hráče

 

5) je-li hráč uveden na soupisce družstva, které hraje BNB  CUP

nesmí během rozehraného turnaje nastoupit za žádné družstvo ve vyšší

soutěži než je okresní soutěž

 

 

Při porušení odstavců 4 a 5 budou mužstvu zpětně zkontumovány všechny zápasy.

Při porušení odstavců 4 a 5 budou utkání kontumována a body odebrány i v případě nepodá-li poškozené družstvo protest, ale vedení turnaje tuto skutečnost zjistí (rozhodčí potvrdí).

 

 

6) soutěže se smí zúčastnit hráč starší 18-ti let, všichni hráči se zúčastňují turnaje na vlastní nebezpečí.

 

 

Ve VÝJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH (dlouhodobé zranění, nemoc ) je možnost využít brankáře napsaného na soupisce brankářů uvedených ve vývěsce.

 

SOUPISKY POŠLOU VŠECHNY TÝMY DO 11.9.2023 na  e-mail: broum77@seznam.cz

 

Kontumace zápasu:  1) mužstva jsou povinna zápas dohrát (předčasný odchod mužstva z ledové plochy znamená pro soupeře kontumační vítězství)

 

2) nezahájení hry na výzvu rozhodčího při absenci brankáře (okamžitá kontumace)

 

3) kontumaci zápasu může provést vedení soutěže kdykoliv po zjištění porušení pravidel na základě potvrzení rozhodčího.

 

Vedoucí týmu nebo jeho kapitán po dohodě s rozhodčím nejpozději do 10 minut po regulérním ukončení zápasu při následujících zjištěních:

– nastoupení hráče neuvedeného na soupisce

– nastoupení hráče ze soupisky jiného mužstva

– účast hráče hrajícího v regionální a vyšší soutěži

– účast hráče hrajícího v zahraničí

– účast hráče mladšího 18-ti let

 

Pokud před začátkem zápasu upozorní kapitán nebo vedoucí mužstva rozhodčí, že v soupeřově mužstvu nastupuje hráč neuvedený na soupisce tohoto mužstva a tento hráč nerespektuje upozornění rozhodčího, že nesmí nastoupit , bude tomuto mužstvu nejen zkontumován zápas, ale toto mužstvo zaplatí veškeré finanční náklady na tento zápas (tj. ledová plocha včetně šaten a sprch, rozhodčí a časoměřič).

 

 

Vyloučení hráče:       při vyloučení do konce utkání pro tohoto hráče znamená automaticky stop:

 

5/2 zápasy      – hrubost, oplácení ( hráč napadne soupeře ranami pěstí –

                                                             dostává stop na 5 zápasů, napadený hráč se brání a

oplatí ránu pěstí, dostává 2 zápasy stop )

 

  • zápasů     – slovní napadení rozhodčího

– hrubost údery pěstí ( vzájemná bitka oba hráči se bijí

pěstmi , nelze určit viníka )

 

 

10 zápasů       – naskočení na soupeře rozjetí, následné vražení na

                                                             hrazení , tzv. strom lokty, ruce nahoře

 

15 zápasů       – kopnutí bruslí

– vražení zezadu na hrazení, vražení zezadu na volné

ploše

– faul kolenem

– hrubé napadení protihráče, sekání, kroček, píchání

hokejkou

–  zákrok vedený na hlavu , nebo do oblasti krku

 

20 zápasů       – každý zákrok při kterém dojde ke zranění

protihráče (nedohraje utkání)

– plivnutí na soupeře –( nesportovní chování )

 

 Vyloučení hráče ze soutěže  –  slovní napadení a vyhrožování rozhodčímu mimo

ledovou plochu,

inzultace a zvlášť hrubé napadení rozhodčího

utkání je okamžitě ukončeno a kontumováno v neprospěch mužstva provinivšího se hráče 0:5, trest se počítá i do následujících ročníků turnaje.

 

Prominutí či zmírnění trestu nelze.                                                                                                                  

                                    Všechny tresty se převádí do následujícího ročníku turnaje.

 

Vedoucí družstva, nebo kapitán je povinen po utkání nahlásit rozhodčímu jméno vyloučeného hráče.

 

 

Zapisování do výsledkové listiny:   1) výsledek utkání zapisuje rozhodčí ihned po skončení utkání

                                                           2) rozhodčí vede evidenci o vyloučených hráčích a zapisuje je do vývěsky ihned po utkání

 

 

Startovné:                  po vzájemné dohodě všech vedoucích mužstev je stanoveno startovné ve výši 500,-Kč

 

 

 

Při reklamaci ledové plochy se hráči obrátí na ledaře( před začátkem utkání !!!!)

 

 

Závadu jakéhokoliv charakteru ( ledová plocha , světla, sprchy )

je nutné zapsat v recepci do knihy závad.

 ( podepíšou oba zástupci týmů )

 

 

Na základě zápisu bude reklamaci řešit následně vedení soutěže s vedením ZS v Rakovníku.

 

 

 

V Rakovníku 21.září 2023.